ქაღალდი, ქსოვილი და ბოჭკოვანი

Wood Handling

ხის დამუშავება

ათწლიანი გამოცდილება ბოჭკოვანი, ქაღალდისა და ქსოვილების პროგრამებისთვის ელექტროენერგიის გადაცემის მექანიკური ტექნოლოგიის შემუშავებასა და წარმოებაში უზრუნველყოფს, რომ ჩვენ ვართ ხის დამუშავების პროგრამის მექანიზმების საიმედო მიმწოდებელი.