რეზინის დამუშავება

rubber

შეიმუშავა ახალი პროდუქტისა და მომსახურების გადაწყვეტილებების სპექტრი მიქსერისა და წისქვილისა და ექსტრუდერისთვის, რომელიც გამოიყენება რეზინის მოსამზადებლად.